KLIN MED s.r.o.

Kardiologie

Zásadní obor vnitřního lékařství zaměřený na onemocnění srdce a cév s vysokým dopadem na morbiditu a mortalitu české populace.Jeden z obou s největšími pokroky v diagnostice a léčbě interních  onemocnění. Mimořádný význam včasné detekce a prevence kardiovaskulárních onemocnění.

Lékaři

Doc. MUDr. V. Danzig, CSc.
Doc. MUDr. R. Holaj, CSc.
Prof. MUDr. J. Malík, CSc.
MUDr. Z. Hlubocká, PhD.

Poskytujeme

  • Komplexní kardiologické vyšetření včetně EKG
  • Dlouhodobou dispensarizaci indikovaných pacientů
  • Předoperační vyšetření
  • Echokardiografické vyšetření srdce
  • Ultrazvukové vyšetření karotických tepen
  • EKG-Holter tj. 24 - hodinová monitorace EKG
  • 24 - hodinové monitoraci krevního tlaku (Holter)
  • Zátěžové EKG vyšetření (ergometrii)
  • Přímá návaznost na invazivní diagnostické léčebné metody (koronarografie, katetrizace, léčené katetrizační výkony) ve Všeobecné fakultní nemocnici
  • Přímá návaznost na Kardiochirurgii Všeobecné fakultní nemocnice

Ordinační hodiny

Pondělí 13:00 - 18:00
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek 13:00 - 17:00

Tisk stránky | Kontakt