KLIN MED s.r.o.

Lékaři

Prof. MUDr. Z. Mareček, DrSc.
Vedoucí lékař zdravotnického zařízení KlinMed. Přední český odborník ve vnitřním lékařství, specializovaný na onemocnění jater a žlučových cest a akutní medicínu. Mnohaletý vedoucí Oddělení akutní medicíny I. interní kliniky VFN, Hepatogastroenterologického centra l. Lékařské fakulty a Ústřední vojenské nemocniceŘadu let léčící velké skupiny osob s metabolickými jaterními onemocněními např. Wilsonovou chorobou, hemochromatózou, porfyrii.

As. MUDr. J. Petrtýl, CSc.
Velmi zkušený a mimořádně zručný endoskopista s mnohaletou praxí. Zaměřený na endoskopické vyšetření tlustého střeva a včasnou diagnostiku polypů a nádorů tlustého střeva, dále na diagnostiku a léčbu onemocnění žlučových cest a slinivky břišní.

Doc. MUDr. P. Urbánek, CSc.
Zkušený gastroentereolog a hepatolog, zvláště zaměřený na diagnostiku a léčbu virových hepatitid B, C, které v současnosti představují velmi závažný medicínský i sociální problém.

Doc. MUDr. V. Danzig, CSc.
Primář kardiologické ambulance Všeobecné fakultní nemocnice, specializovaný na neinvazivní, především ultrazvukovou diagnostiku (echokardiografii) srdečních onemocnění a na včasnou detekci ischemické choroby srdeční, léčbu srdečního selhání a léčbu vysokého krevního tlaku.

Doc. MUDr. R. Holaj, CSc.
Zkušený kardiolog se speciálním zaměřením na léčbu a prevenci ischemické choroby srdeční a hypertenzi, dále na diagnostiku postižení tepen zásobujících centrální nervový systém a cév dolních končetin.

Prof. MUDr. J. Malík, CSc.
Vynikající kardiolog se zaměřením na včasnou diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční a diagnostiku kardiomyopatii a na prevenci a léčbu poruch tukového metabolismu. 

MUDr. Z. Hlubocká, PhD.
Specializována především na neivazivní kardiologické vyšetřovací metody zvláště na echokardiografii a diagnostiku a sledování nemocných s chlopenních srdečních vad. Další významnou oblastí jejího zájmu je diagnostika a léčba primární a sekundární hypertenze.

Prim. MUDr. I. Kofránek
Primář Ortopedické kliniky FN na Bulovce. Přední operatér v oblasti implantací kloubních protéz, korekcí poúrazových stavů a v léčbě nádorových onemocnění.

MUDr. P. Cinegr
Zkušeny ortopéd zaměřeny na konservativní i operativní léčbu změn pohybového aparátu. Preventivní činnost: prevence dysplasie kyčelního kloubu u novorozencůSpecializace: sportovní traumatologie se zaměřením na poranění kolenního, hlezenního a ramenního kloubu.

MUDr. O. Šléglová
Reumatoložka s dlouhodobou praxí na našem předním revmatologickém pracovišti, zaměřena jak na degenerativní, tak zánětlivá onemocnění kloubů a na problematiku osteoporózy.

MUDr. A. Hořejší
Velmi zkušená rentgenoložká  s mnohaletou praxi na klinických pracovištích se zaměřením především na onemocnění jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní.

MUDr. Kristýna Kubíčková
Specializovaná v oborech gastroenterologie a hepatologie. Má mnoholetou zkušenost s diagnostikou a léčbou jaterních onemocnění. Oprávnění - funkční licence k provádění sonografie

 


Tisk stránky | Kontakt