KLIN MED s.r.o.

KLIN MED s.r.o.

KlinMed s.r.o. sdružuje ordinace vysoce kvalifikovaných odborníků v jednotlivých oborech medicíny. V privátním zdravotnickém zařízení KlinMed poskytují specializované služby přední čeští odborníci.

Smyslem naší činnosti je poskytnout klientům specializovanou, komplexní, vzájemně se doplňující a individuální péči na úrovni nejnovějších výsledků vědeckého bádání. Naše péče je založena na týmovém způsobu práce vzájemně propojených odborníků. Pracoviště má úzkou návaznost na ambulantní i lůžková oddělení fakultních nemocnic. Máte možnost dohody o rozšířené individuální a preventivní péči. Vážení klienti, nabízíme Vám příjemné a nestandardní prostředí.


Tisk stránky | Kontakt
.